VDU teatro absolvento darbas šiuolaikinio meno parodoje

VDU teatro absolvento Arnio Aleinikovo performatyvus skaitmeninis darbas ,,//////O“ apie laukimą buvo atrinktas iš 110 pretendentų ir nuo liepos 22 d. bus eksponuojamas Lumbung Lounge instaliacijoje, Stellwerk galerijoje, Kassel mieste (Vokietija).

Sveikiname ir linkime kūrybinės sėkmės!

© Guntram Walter

VDU siūlo naują Šokio ir teatro gretutinių studijų programą

VDU Švietimo akademija ir VDU teatras kviečia būsimus studentus rinktis naują Šokio ir teatro gretutinių studijų programą. Šiose studijose suteikiami tarpdalykiniai šokio ir vaidybos gebėjimai, kurie reikalingi ne tik šokio ir teatro srityse ar kitose meno formose, bet ir daugelyje kitų šiuolaikinių profesinės veiklos sričių. Programa rengia šokio ir teatro meno praktikus, gebančius veiksmingai naudoti praktinius scenos meno įgūdžius.

„Kūrybinio džiaugsmo keliu studentai galės įgyti šokio, judesio meno, vaidybos, režisūros, choreografijos, vokalo, bei scenos kalbos pagrindus, kuriuos dėstys profesionalūs scenos meistrai. Visi studentai, įgiję šiuos įgūdžius, gebės ne tik sėkmingai integruotis teatre, kine, televizijoje ar kitose šiuolaikinio meno formose, bet ir turės galimybę paskutiniais studijų metais suvaidinti profesionaliame spektaklyje“, – paaiškina VDU teatro vadovė, Šiuolaikinių menų katedros docentė Goda Piktytė.

Programos rengėjų teigimu, šios studijos suteikia galimybę prisiliesti prie meno praktiškai – tai ne tik teorinės, bet ir praktinės studijos. Studentai, vystydami savarankiškus asmeninius gebėjimus ir suvokdami kolektyvinio kūrybos proceso ypatybes, gebės kurti individualiai ir grupėje.

Baigusieji šią gretutinę studijų programą gebės parengti ir atlikti sceninio vyksmo dramaturgiją, jungti balsą, kūną, emocijas ir pagrindinę mintį į meninę visumą, skirti teksto žanrus, šokio ir vaidybos stilius bei režisūros ar choreografijos principus. Šie įgūdžiai leis sėkmingai kurti šokio ir teatro  spektaklio pastatymą bei prisidės prie šiuolaikinio meno tobulėjimo. Įgytus įgūdžius absolventai galės taikyti plataus profilio veikloje, susijusioje su kultūrinėmis ir kūrybinėmis industrijomis.

Priėmimas į Šokio ir teatro gretutines studijas vyksta prieš kiekvieno semestro pradžią. Studentas, norintis pasirinkti šias studijas, turi teikti prašymą fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui (ne vėliau kaip iki registracijos į kito semestro dalykus pradžios) ir dalyvauti priėmimo atrankoje.

Studijų programa: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2022/03/sokio_ir_teatro_gretutine_studiju_programa.pdf

Daugiau informacijos teikia Kristina Pliskaitienė (el. paštas kristina.pliskaitiene@vdu.lt).

VDU kviečia studijuoti ,,Šokio ir teatro pedagogiką”

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademija vykdo Mokomojo dalyko pedagogikos: šokio ir teatro pedagogikos bakalauro programą Kaune.

Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programos Šokio ir teatro pedagogikos specializacijos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos šokio ir teatro pedagogus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, turinčius fundamentalias meninio ugdymo krypties mokslo žinias, gebančius dabar ir ateityje užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), kurti įvairias mokymosi galimybes, plėtotų ugdytinių bei savo kompetencijas, gebančius efektyviai taikyti įgytas žinias ir praktinius gebėjimus savarankiškoje edukacinėje veikloje ir tolesniame mokymęsi.

Baigę Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programą absolventai įgis ugdymo mokslų bakalauro laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją.

„Šiuo metu pasaulyje menai integruojami į bendrojo ugdymo programas vis išradingiau ir intensyviau. Manau, kad ši tendencija atkeliauja ir į mūsų šalį. Scenos meno pedagogų poreikį galiu įvertinti savo patirtimi, kurią įgijau kaip menininkė dirbdama su Lietuvos gimnazijų moksleiviais. Supratau, kad didelį šokio ir teatro mokytojų stygių gimnazijose sumanesni vadovai stengiasi kompensuoti, kviesdami scenos meno profesionalus. Tačiau dažniausiai šie menininkai neturi deramo pedagoginio pasirengimo, o mokyklos pedagogai neturi šiuolaikinių meninės raiškos kompetencijų. Scenos menų pedagogikos vaidmuo yra iš tiesų labai svarbus socialiniame ir kultūriniame gyvenime, nes mokykloje dirbantis šokio ir teatro mokytojas ne tik skatina refleksiją, sukuria tinkamą erdvę eksperimentavimui, bet ir prisideda prie kitos šiuo metu itin aktualios ugdymo problemos sprendimo – mokyklos socioemocinio klimato gerinimo“, – sako programos koordinatorė, dėstytoja, aktorė doc. dr. Goda Piktytė.

Šios studijos mūsų universitete – ne tik teorija, bet ir praktika VDU teatro scenoje. Teatras – būsimųjų šokio ir teatro mokytojų pedagoginio ir kūrybinio proceso laboratorija.

VDU teatro studentai pelnė pripažinimą ir žiūrovų simpatijas Prancūzijos, Kanados edukaciniuose teatro festivaliuose. Bendradarbiaujant su kitais profesionaliais teatrais, sukurta vienuolika spektaklių, kuriuos statė žinomi Lietuvos ir užsienio režisieriai Jonas Vaitkus, Agnius Jankevičius, Artūras Areima, Vincent Thomasset, Jean-Cyril Vadi (Prancūzija).

Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/busimiesiems-studentams-sokio-ir-teatro-pedagogikos-konsultacijos/

VDU teatre svečiavosi Andrius Mamontovas

Gegužės pabaigoje – VDU teatre įvyko ,,Uždaras vakaras. Persona Grata“. Tai intelektualus, jaukus ir nuoširdus pokalbių vakaras, kuriame nuo 2012 m. apsilankė žymiausi šalies menininkai – aktoriai, režisieriai, dainininkai bei dailininkai. Tarp jų – Marijonas Mikutavičius, Gintaras Varnas, Aidas Giniotis, Marius Ivaškevičius bei daugybė kitų. Šį kartą – Persona Grata kėdėje – Lietuvos muzikantas, prodiuseris, aktorius, grupės „Foje“ įkurėjas ir vienintelis pastovus narys – 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐈𝐔𝐒 𝐌𝐀𝐌𝐎𝐍𝐓𝐎𝐕𝐀𝐒.

Jį kalbino renginio moderatoriai – Doc. Dr. Alfredas CHMIELIAUSKAS ir Lietuvos filosofas, kultūros teoretikas, antropologas, filosofijos profesorius – Gintautas MAŽEIKIS. Muzika intarpuose – Dominyka BUDINAVIČIŪTĖ; bei išskirtinis VDU ŠA Šokio ir teatro pedagogikos studentų, profesionalių aktorių pasirodymas pagal Personos Gratos muzikinį kūrinį

https://youtu.be/vOtxXGxOfC4