VDU kviečia studijuoti ,,Šokio ir teatro pedagogiką”

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademija vykdo Mokomojo dalyko pedagogikos: šokio ir teatro pedagogikos bakalauro programą Kaune.

Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programos Šokio ir teatro pedagogikos specializacijos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos šokio ir teatro pedagogus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, turinčius fundamentalias meninio ugdymo krypties mokslo žinias, gebančius dabar ir ateityje užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), kurti įvairias mokymosi galimybes, plėtotų ugdytinių bei savo kompetencijas, gebančius efektyviai taikyti įgytas žinias ir praktinius gebėjimus savarankiškoje edukacinėje veikloje ir tolesniame mokymęsi.

Baigę Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programą absolventai įgis ugdymo mokslų bakalauro laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją.

„Šiuo metu pasaulyje menai integruojami į bendrojo ugdymo programas vis išradingiau ir intensyviau. Manau, kad ši tendencija atkeliauja ir į mūsų šalį. Scenos meno pedagogų poreikį galiu įvertinti savo patirtimi, kurią įgijau kaip menininkė dirbdama su Lietuvos gimnazijų moksleiviais. Supratau, kad didelį šokio ir teatro mokytojų stygių gimnazijose sumanesni vadovai stengiasi kompensuoti, kviesdami scenos meno profesionalus. Tačiau dažniausiai šie menininkai neturi deramo pedagoginio pasirengimo, o mokyklos pedagogai neturi šiuolaikinių meninės raiškos kompetencijų. Scenos menų pedagogikos vaidmuo yra iš tiesų labai svarbus socialiniame ir kultūriniame gyvenime, nes mokykloje dirbantis šokio ir teatro mokytojas ne tik skatina refleksiją, sukuria tinkamą erdvę eksperimentavimui, bet ir prisideda prie kitos šiuo metu itin aktualios ugdymo problemos sprendimo – mokyklos socioemocinio klimato gerinimo“, – sako programos koordinatorė, dėstytoja, aktorė doc. dr. Goda Piktytė.

Šios studijos mūsų universitete – ne tik teorija, bet ir praktika VDU teatro scenoje. Teatras – būsimųjų šokio ir teatro mokytojų pedagoginio ir kūrybinio proceso laboratorija.

VDU teatro studentai pelnė pripažinimą ir žiūrovų simpatijas Prancūzijos, Kanados edukaciniuose teatro festivaliuose. Bendradarbiaujant su kitais profesionaliais teatrais, sukurta vienuolika spektaklių, kuriuos statė žinomi Lietuvos ir užsienio režisieriai Jonas Vaitkus, Agnius Jankevičius, Artūras Areima, Vincent Thomasset, Jean-Cyril Vadi (Prancūzija).

Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/busimiesiems-studentams-sokio-ir-teatro-pedagogikos-konsultacijos/