Naujų studentų priėmimas!

VDU Švietimo akademija ir VDU teatras kviečia studijuoti ,,Mokomojo dalyko pedagogikos: šokio ir teatro pedagogikos” bakalauro programoje Kaune!

Itin kūrybiška, inovatyvi, į šių dienų žmogų orientuotą studijų programa, kurioje puikus balansas tarp 𝐌𝐄𝐍𝐔̨ ir 𝐏𝐄𝐃𝐀𝐆𝐎𝐆𝐈𝐊𝐎𝐒.

🤾🏽‍♀️ Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programos Šokio ir teatro pedagogikos specializacijos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos šokio ir teatro pedagogus pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, turinčius fundamentalias meninio ugdymo krypties mokslo žinias, gebančius dabar ir ateityje užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą(si), kurti įvairias mokymosi galimybes, plėtotų ugdytinių bei savo kompetencijas, gebančius efektyviai taikyti įgytas žinias ir praktinius gebėjimus savarankiškoje edukacinėje veikloje ir tolesniame mokymęsi.

🤾🏽‍♀️ Pasirinkęs Šokio ir teatro pedagogikos studijų programą susipažinsi su šokio ir teatro meno praktika ir tapsi šių sričių pedagogu lyderiu, gebančiu atpažinti talentą, jį atskleisti bei ugdyti. Tapsi išsilavinusiu žmogumi, kuris galės sąmoningai dalyvauti šiuolaikiniuose lokaliuose ir pasauliniuose meno bei meno edukacijos procesuose. Baigęs šią programą įgįsi pedagogikos, psichologijos, didaktikos, šokio, vaidybos, improvizacijos, režisūros, choreografijos, vokalo, judesio meno ir scenos kalbos pagrindus, kuriuos dėstys patyrę pedagogai ir profesionalūs scenos meistrai. Paskutiniais studijų metais kaip šokėjas arba aktorius debiutuosi profesionaliame spektaklyje.

🤾🏽‍♀️ Stojamieji egzaminai – birželio 27 ir liepos 17 dienomis VDU teatre (S. Daukanto g. 27, Kaunas).

🤾🏽‍♀️ Stojamojo egzamino aprašas: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2023/04/Stojamojo-egzamino-i-Sokio-ir-teatro-pedagogika-organizavimo-ir-vykdymo-2023-m.-tvarkos-aprasas.pdf