Nuo rudens – naujas A grupės dalykas pasirinktinai

Vytauto Didžiojo universitete vykdomos Artes liberales principais grįstos studijos. Studentas studijuoja ne tik savo pasirinktos specialybės studijų dalykus, bet ir tarpdisciplininėms  žinioms ir gebėjimams įgyti įvairių studijų sričių Artes liberales studijų dalykus. Universitete studijų dalykai skirstomi į 3 grupes:

  • A grupė – pagrindinių studijų sričių dalykai ir užsienio kalbos;
  • B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykus, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose;
  • C grupė – tavo pasirinktos specialybės dalykai.

Kiekvieno semestro pradžioje studentai pasirenka dalykus, kuriuos nori studijuoti tą semestrą, ir į juos užsiregistruoja. Pirmakursiams tai padaryti padeda VDU darbuotojai ir studentai.

Naujas A grupės dalykas – ,,Saviraiška ir improvizacija“

Pagrindinis šio studijų dalyko tikslas – ugdyti studentų gebėjimą analizuoti tekstą ir transformuoti jį į veiksmą, orientuojantis į įtaigaus žodžio, teksto perteikimo, emocijos ir judesio vientisumo lavinimą.

Pasitelkus teksto analizę, improvizacijos ir kalbos technikas, emocijų atpažinimo būdus, judesio panaudojimą bus mokomasi aktualizuoti analizuojamo teksto idėją, atskleisti pagrindinę teksto mintį, išryškinti kalbos ypatumus, nusakyti logikos ir veiksmo nuoseklumą bei interpretuoti tekstą ir veiksmą sąsajoje su emocija, kūryba ir individualiu stiliumi. Studijų dalyko metu taip pat bus kreipiamas dėmesys į improvizacijos aktualumą, vaizduotės ir intuicijos atskleidimą, emocijų jungimą su tekstu bei veiksmu, judesio kūrimo principus, bendravimą su kitu, neverbalinę komunikaciją ir savirefleksiją. Įgytos teorinės žinios bus plėtojamos per praktines užduotis, pasitelkiant sukauptą dėstytojų patirtį ir įsigilinant į patyriminius pavyzdžius bei juos analizuojant. Daug dėmesio bus skiriama diskusijoms, atvejų analizei, praktinių pavyzdžių aptarimui ir patirties įgijimui per veiksmo kūrimą žodžiu bei minties, teksto, kalbos ir judesio kūrimo sintezę.