VDU teatras pristato edukacijas moksleiviams

VDU teatras šiais metais moksleivius kviečia į dvi edukacijas – performatyvų skaitymą ,,Tai, ko nebėra“ (paremtą Cz. Miloszo tekstais) ir pojūčių spektaklį ,,Anykščių šilelio takais“ (paremtą A. Baranausko poema ,,Anykščių šilelis“).

Užsisakyti edukacijas mokyklose galite per kultūrinės edukacijos sistemą – www.kulturospasas.lt

Kviečia VDU teatro studija ir gretutinės ,,Šokio ir teatro“ studijos

VDU teatras nuo rudens antrus metus iš eilės kviečia studijuoti gretutinėse ,,Šokio ir teatro“ studijose bei lankyti VDU teatro studiją, kuri yra atvira visiems VDU studentams.

VDU ŠA GREUTINĖS ,,ŠOKIO IR TEATRO“ STUDIJOS

VDU Švietimo akademija ir VDU teatras kviečia būsimus studentus rinktis naują Šokio ir teatro gretutinių studijų programą. Šiose studijose suteikiami tarpdalykiniai šokio ir vaidybos gebėjimai, kurie reikalingi ne tik šokio ir teatro srityse ar kitose meno formose, bet ir daugelyje kitų šiuolaikinių profesinės veiklos sričių. Programa rengia šokio ir teatro meno praktikus, gebančius veiksmingai naudoti praktinius scenos meno įgūdžius.

„Kūrybinio džiaugsmo keliu studentai galės įgyti šokio, judesio meno, vaidybos, režisūros, choreografijos, vokalo, bei scenos kalbos pagrindus, kuriuos dėstys profesionalūs scenos meistrai. Visi studentai, įgiję šiuos įgūdžius, gebės ne tik sėkmingai integruotis teatre, kine, televizijoje ar kitose šiuolaikinio meno formose, bet ir turės galimybę paskutiniais studijų metais suvaidinti profesionaliame spektaklyje“, – paaiškina VDU teatro vadovė, Šiuolaikinių menų katedros docentė Goda Piktytė.

Programos rengėjų teigimu, šios studijos suteikia galimybę prisiliesti prie meno praktiškai – tai ne tik teorinės, bet ir praktinės studijos. Studentai, vystydami savarankiškus asmeninius gebėjimus ir suvokdami kolektyvinio kūrybos proceso ypatybes, gebės kurti individualiai ir grupėje.

Studentų priėmimas – rugsėjo 13 d. 16 val. VDU teatre (S. Daukanto g. 27). Daugiau informacijos teikia Kristina Pliskaitienė – kristina.pliskaitiene@vdu.lt
Būtina išankstinė registracija – https://forms.gle/72PkyS8GhyGPRbZ3A

VDU TEATRO STUDIJA

🎮 Jeigu turi laisvo laiko,
🎮 Jeigu visada norėjai būti scenoje (arba bent jau prie jos),
🎮 Jeigu nori lavinti scenos kalbos, vaidybos, judesio įgūdžius,
🎮 Jeigu nori stiprinti pasitikėjimą savimi, įveikti vidines baimes
🎮 …ir būti nuoširdžioje, atviroje, auginančioje bendruomenėje –

Prisijunk prie mūsų. 🐋

Naujų narių priėmimas – rugsėjo 13 d. 18 val. VDU teatre (S. Daukanto g. 27)
Būtina išankstinė registracija – https://forms.gle/eHmQVFco9z54wqDF7

Nuo rudens – naujas A grupės dalykas pasirinktinai

Vytauto Didžiojo universitete vykdomos Artes liberales principais grįstos studijos. Studentas studijuoja ne tik savo pasirinktos specialybės studijų dalykus, bet ir tarpdisciplininėms  žinioms ir gebėjimams įgyti įvairių studijų sričių Artes liberales studijų dalykus. Universitete studijų dalykai skirstomi į 3 grupes:

  • A grupė – pagrindinių studijų sričių dalykai ir užsienio kalbos;
  • B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykus, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose;
  • C grupė – tavo pasirinktos specialybės dalykai.

Kiekvieno semestro pradžioje studentai pasirenka dalykus, kuriuos nori studijuoti tą semestrą, ir į juos užsiregistruoja. Pirmakursiams tai padaryti padeda VDU darbuotojai ir studentai.

Naujas A grupės dalykas – ,,Saviraiška ir improvizacija“

Pagrindinis šio studijų dalyko tikslas – ugdyti studentų gebėjimą analizuoti tekstą ir transformuoti jį į veiksmą, orientuojantis į įtaigaus žodžio, teksto perteikimo, emocijos ir judesio vientisumo lavinimą.

Pasitelkus teksto analizę, improvizacijos ir kalbos technikas, emocijų atpažinimo būdus, judesio panaudojimą bus mokomasi aktualizuoti analizuojamo teksto idėją, atskleisti pagrindinę teksto mintį, išryškinti kalbos ypatumus, nusakyti logikos ir veiksmo nuoseklumą bei interpretuoti tekstą ir veiksmą sąsajoje su emocija, kūryba ir individualiu stiliumi. Studijų dalyko metu taip pat bus kreipiamas dėmesys į improvizacijos aktualumą, vaizduotės ir intuicijos atskleidimą, emocijų jungimą su tekstu bei veiksmu, judesio kūrimo principus, bendravimą su kitu, neverbalinę komunikaciją ir savirefleksiją. Įgytos teorinės žinios bus plėtojamos per praktines užduotis, pasitelkiant sukauptą dėstytojų patirtį ir įsigilinant į patyriminius pavyzdžius bei juos analizuojant. Daug dėmesio bus skiriama diskusijoms, atvejų analizei, praktinių pavyzdžių aptarimui ir patirties įgijimui per veiksmo kūrimą žodžiu bei minties, teksto, kalbos ir judesio kūrimo sintezę.

Rugsėjis – spalis 2023 | Repertuaras

Rugsėjo 8 d. (penktadienį) 18 val. VDU teatro sezono atidarymas – teatralizuotas grupės JOOK HOUSE BLUES koncertas. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos: https://fb.me/e/1lBH8V8KQ

Rugsėjo 14 d. (ketvirtadienį) 18 val. VDU ŠA studentų darbas, performatyvus spektaklis ,,JAUTRA„, kuris bus pristatytas jaunimo teatro festivalio ,,Išeities taškas“ rėmuose. 

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/829164252119883

Bilietai: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/performatyvus-spektaklis-jautra-85590

SU KODU – VDUSTUDENTAI taikoma 40% nuolaida

Rugsėjo 29 d. (penktadienį) 18 val. žiūrovų jau pamėgtas vienos dalies spektaklis ,,Atsitiktinis žmogus“ (rež. J. Vaitkus) su rafinuota ironija kalbantis apie gyvenimo džiaugsmą, neviltį, trapumą ir artumo paieškas.

Daugiau informacijos: https://fb.me/e/ZcQVqLiO

Bilietai: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/atsitiktinis-zmogus-rez-j-vaitkus-84440/

Spalio 14 d. (šeštadienį) 14 ir 16 valandomis VDU teatre įvyks pojūčių spektaklis ,,Anykščių šilelio takais“. Tai savotiška terapija ir meditacijos forma, kuri pasitelkus vaizduotę ir visus pojūčius, išskyrus regos, leidžia keliauti šilo takais, kvėpuoti medžių ir samanų aromatais, klausytis paukščių giesmių ir pasijausti kaip gamtoje, nepakilus iš savo kėdės.

Daugiau informacijos: https://fb.me/e/7LKAu1g5u
Bilietai: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/pojuciu-spektaklis-anyksciu-silelio-takais-84988/

Spalio 19 d. (ketvirtadienį) 18 val. VDU teatre įvyks performatyvus Cz. Miloszo tekstų skaitymas ,,TAI, KO NEBĖRA“. Jame persipina šiuolaikinės medijos, minimali ambient (liet. „supanti“) muzika, šiuolaikinis šokis ir Cz. Milošo tekstai iš romanų „Isos slėnis“, „Gimtoji Europa“, laiškų ir eilėraščių.

Įėjimas nemokamas. 

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/318440807298951

Prasideda 11-as VDU teatro sezonas!

2023 m. rudenį prasideda naujas VDU teatro sezonas, kuriame jau žiūrovų pamėgti ir nauji spektakliai, renginiai, diskusijos, koncertai ir edukacijos.

Daugiau informacijos: www.facebook.com/vduteatras1
Bilietais į spekaklius ir renginius prekiauja bilietai.lt – https://www.bilietai.lt/lit/organizatoriai-ir-vietos/vietos/vdu-teatras-7356/